Produkt bol vložený do košíka

Odoslanie správy.

OK
Stavebný materiál
Stavebný materiál
Akcia
Akcia
Vložiť do košíka

Stavebný materiál
Stavebný materiál
Akcia
Akcia


Reklamačný poriadok

  1. Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, akosti a vyhotovení ako určuje zmluva, musí balík zbaliť tak aby sa nepoškodil obsah, priložiť dokument potrebné na prevzatie tovaru

  2. Kupujúci vyplnením objednávkového formulára potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami a reklamačným formulárom predávajúceho

  3. Škodou rozumieme zničenie, poškodenie al. znehodnotenie tovaru akýmkoľvek spôsobom

  4. Za vzniknuté škody na tovare zodpovedá po prevzatí kupujúci

  5. Kupujúci je povinný po prevzatí tovaru prezrieť tovar v čo najkratšom čase

  6. Kupujúci je povinný pri zistení každej vady bezodkladne informovať predávajúceho mailom alebo inou písomnou formou

  7. Ak si kupujúci nesplní svoje povinnosti v zmysle obchodných podmienok a reklamačného poriadku v stanovených lehotách, predávajúci nie je povinný uznať reklamáciu

  8. Predávajúci má nárok 30 dní na posúdenie reklamácie

  9. V súlade so zákonom 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji, má kupujúci nárok na vrátenie zaplatenej sumy po doručení reklamovaného tovaru. Vrátenie tovaru kupujúcim je potrebné do 14 dní pri odstúpení od zmluvy, ak sú dodržané všetky podmienky vyššie uvedené. Vrátená čiastka bude kupujúcemu zaslaná formou dobropisu, ktorý je zasielaný na adresu kupujúceho,, alebo s možnosťou osobného odberu v kamennej predajniObchodné podmienky


1 Registrácia

Nákup tovaru je možný aj bez registrácie.

Ak je zákazník registrovaný ma možnosť:


2 Podmienka

Zakúpenie alkoholických nápojov je výlučne pre plnoleté osoby ktoré sa musia preukázať platným dokladom totožnosti. Zákazník, ktorý nedosiahol vek 18 rokov si môže zakúpiť len nealkoholické výrobky.


3 DPH

Ceny všetkých produktov sú uvedené vrátane DPH.


4 Ochrana osobných údajov


5 Objednávka


6 Dodacia lehota


7 Stornovanie objednávky


8 Spôsob platby


Ku každej zásielke je priložená faktúra ako daňový doklad, pokiaľ nie je uvedené inak

V prípade, že doklad nie je priložený, je potrebné informovať predávajúceho telefonicky, alebo e-mailom


9 Poštovné a iné poplatky


10 Kontrola zásielky


11 Vrátenie tovaru


© MART-IN.sk - internetový obchod, ktorý sadne každému | Všetky práva vyhradené. | vyrobil: mart-in

[ zavrieť ]
Rýchla správa
ODOSLAŤ RÝCHLU SPRÁVU